Meditacija za usporavanje biološkog starenja

Meditacija za usporavanje biološkog starenja

Meditacija za usporavanje biološkog starenja 7 Uvod Znaš li što su telomeri? Znaš li što je telomeraza? Telomeri su krajevi naših kromosoma, koji sprječavaju njihovo sljepljivanje i omogućuju pravilnu replikaciju kromosoma. Drugim riječima, oni su nam potrebni...